E-recept je něco jako EET, jen pro lékaře

E-recept je něco jako EET, jen pro lékaře

Novela zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech nezpůsobila ve velkých nemocnicích tolik problémů, ale pro praktické lékaře v soukromých ordinacích může být až likvidační. Obracela se na mne řada lékařů z Plzeňského kraje, kteří plánují kvůli e-receptu skončit svoji dlouholetou lékařskou praxi.

Elektronizace zdravotnictví je určitě cesta správným směrem, ale nelze ji dělat chaoticky a nepřipraveně, tak jak byl připraven projekt povinných e-receptů, které musí všichni lékaři vydávat od letošního ledna.

Obzvláště nepříjemně se to může projevit ve venkovských oblastech, kde odchod lékaře může znamenat konec zdravotní péče v dané obci. Proto jsme s ODS jako jeden z prvních zákonů v nové sněmovně navrhli odložení povinnosti vydávat e-recepty. Náš návrh bohužel neprošel, ale nový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch naše argumenty vyslyšel a přišel s vlastním návrhem, který alespoň ruší sankce za nevydání e-receptu během prvního roku fungování. Lékaři tak budou moci vydávat i klasické recepty a na nový systém se lépe připravit.

Problémy se také objevují, když se lékař bez IT odborníka neobejde. Vzniklé náklady v řádu tisíců korun mu samozřejmě nikdo neuhradí, stejně tak jako zmařený čas.

Závěrem je třeba dodat, že zavedení povinné e-preskripce v současné podobě nepřináší pacientům ani lékařům nic ze slibovaných výhod, ale naopak  značné problémy. Objevuje se také celá řada komplikací ve vztahu k zástupům, činnosti lékařů v rámci lékařské pohotovostní služby, fungování tzv. detašovaných pracovišť v malých obcích atd., takže problémy lze očekávat nejen v ukončování činnosti ordinací.

Přidat komentář