Važme si všeobecných zdravotních sester a jejich vzdělání

Važme si všeobecných zdravotních sester a jejich vzdělání

Nedostatek všeobecných sester. Konstatujeme to dnes, stejně jako před 10, 15 i 20 lety. Demografické údaje již dávno varovaly před stárnutím obyvatelstva a nárůstem civilizačních onemocnění.

Důsledky z toho vyplývající pro zdravotnictví a sociální péči byly a jsou odborníkům naprosto jasné, veřejnost si je dokáže domyslet a také je v praxi přímo zažívá.

Ministři zdravotnictví  48 států evropskéhoprostoru Světové zdravotnické organizace (WHO)  podepsali v roce 200Mnichovskou deklaraci, která, mimo jinéstanovila jednotné požadavky na vzdělávání zdravotních sester v 21. století, které vyplynuly z předpokládaných výzev ve zdravotním stavu populace. V ČR jsme připravili a v roce 2004, při vstupu do EU, přijali zákon č. 96/2004, který je plně v souladu se zmíněnou deklarací.  

Zájem mladých lidí o bakalářské vzdělání všeobecné sestry byl a je trvale vysoký. Na jednoho přijatého uchazeče jsou tři až čtyři další, které fakulty musí odmítnout. Pokud by v minulosti přijaly vyšší počet uchazečů, byť jde společensky vysoce žádanou nedostatkovou profesi, nedostaly by na něfinance. Společenská zakázka na vzdělávání všeobecných sester se tak dostala na dlouhou dobu do kolize se společenskou potřebou. 

 První reakce se dostaví zpravidla v době, kdy je nejhůře. Pozdní, často bohužel nedomyšlená A chybíli dnes 3000 všeobecných sester, nejhůře už jeSituaci měl vyřešit například dovoz zdravotních sester z východu Evropy.  Zahraniční sestry se nejprve budou muset naučit česky a psát v latince. Nadto přijdou z prostředí, kde jsou naprosto odlišná měřítka na vzdělání. Pracovní návyky se s našimi rovněž jen těžko dají srovnat. V praxi budou muset být pod intenzivním odborným dohledem již beztak přetíženého personálu nemocnic, který bude nucen věnovat daleko větší pozornost kvalitě práce nových kolegyňFinanční prostředky bychom raději měli dát zdravotnickým fakultám, které by mohly přijmout více našich mladých lidí, majících zájem vzdělávat se v bakalářském studijním  programu všeobecná sestra.

Často se hovoří o odchodech mladých lidí po ukončení studia do zahraničí. A jaká je skutečnost  u všeobecných sester? Poslední průzkumy ukázaly, že téměř tři čtvrtiny z nich po ukončení bakalářského vzdělání nastoupily do praxe v ČR, 3,76 procent odchází do zahraničí a 2,08 procent mimo obor. Nadto saldo odchodů do zahraničí a příchodů zpět do ČR se  začalo v posledních dvou letech vyrovnávat.

Jak tedy řešit stávající kritickou situacis výhledem do budoucna? Předně přestat ignorovat zájem mladých lidí o studium zdravotnických oborů a cíleně zvýšit počty přijímaných uchazečů zdravotnickým fakultám místo importu sester z východu. Dále vytvořit podmínky pro výkon povolání sester ve zdravotnických a sociálních zařízeních odpovídající významu a lidské dimenzi profese. Průběžně zvyšovat platy, přijmout zajímavé sociální programy i zaměstnanecké benefity a snížit přesčasy, aby měly sestry vůbec možnost tyto výhody čerpat. Což se s příchodem nového ministra zdravotnictví začalo dít. 

V téměř 60 nemocnicích v Evropě byl provedený výzkum, jehož závěry jasně prokázaly, že čím je vyšší vzdělání personálu, tím menší je úmrtnost pacientů. Važme si našich vzdělaných sester. Je to v zájmu pacientů, tedy dříve či později v zájmu nás všech. Vývoj v kvalitě vzdělávání prostě nemůže mít zpětný chod. A to pod žádnou záminkou.

Článek převzat z: http://www.regionpodlupou.cz/4795-ilona-mauritzova-vazme-si-vseobecnych-zdravotnich-sester-a-jejich-vzdelani.xhtml

Přidat komentář