Chcete být informováni o novinkách?

Přihlaste se do našeho mailing listu

Aktuálně

1 month ago

Hezké počasí dnes lákalo k prvním docházkám k vodě. Možná tak i vás potěší dobrá zpráva, která přichází pro všechny rybáře a rybářky z Ministerstva zemědělství, které ... See more

Rybáři starší 15 let si nyní budou moci pořídit rybářský lístek na rok, tři nebo deset let, nově ale i na doživotí.

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago

Také jste si všimli u plzeňské katedrály, synagogy nebo divadla? Plzeň jako kulturní metropole je opět o něco bohatší, tentokrát o tzv. street art, tedy pouliční umění, které v Plzni ... See more

Plzeň - Kovář Lukáš Řezníček díla odlil podle své rodiny.

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago

Gratuluji Miloši Zemanovi ke zvolení prezidentem České republiky. Výsledek jako přesvědčená demokratka respektuji, přestože byl poměrně těsný. Věřím, že znovuzvolený prezident ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY

Ilona Mauritzová

Docentka Ilona Mauritzová se narodila v roce 1959 v Chomutově. Od vysokoškolských studií žije v Plzni, kde je jednou z nejvýraznějších akademických osobností na Západočeské univerzitě. Své zkušenost z řízení univerzity by nyní ráda zúročila v politice, kde se chce zaměřit na vzdělávání, zdravotnickou problematiku a sociální otázky, tedy témata, kterým se úspěšně v akademické i soukromé sféře věnuje již od roku 1991.

Absolventka chomutovského gymnázia a později plzeňské pedagogické fakulty svou profesní kariéru zahájila na pražské tělovýchovné škole. Poté se však vrátila zpět do Plzně, kde založila a vedla soukromou střední a později i vyšší zdravotnickou školu. Díky tomu její život obohatila zkušenost s budováním a vedením soukromé firmy.

V roce 2001 začala budovat první vysokou školu pro nelékařská zdravotnická povolání v republice, kterou později začlenila pod Západočeskou univerzitu v Plzni a stala se její děkankou. Čtyři roky vedla jako rektorka Západočeskou univerzitu v Plzni a po skončení svého mandátu se vrátila zpět na Fakultu zdravotnických studií, kde byla opětovně zvolena děkankou.

Je vdaná a s manželem vychovala dnes již dospělého syna. Ráda odpočívá u moře i na horách, při táboráku či v zimě při sjezdovém lyžování, kterému se dříve i závodně věnovala.

program

Názory

 • Vzdělání, které nebude do šuplíku

  Lidé musí za své vzdělání cítit odpovědnost a stát jim k tomu má vytvořit co nejlepší podmínky. Školy ovšem musí žáky a studenty vzdělávat a připravovat na jejich profesi, nikoli mladé lidi převychovávat. I do školství patří konkurence, a i na tomto poli si podporu zaslouží úspěšné školy a úspěšní učitelé v nich, protože jsou to právě oni, kdo zvyšují kvalitu celého vzdělávacího systému. Nesmíme se bát zasáhnout do přehnané byrokracie a čelit regulačním experimentům. Musíme proto například zrušit pamlskovou vyhlášku a nechat i v této oblasti pravomoci v rukou ředitelů škol. Zamyslet se také ještě musíme nad špatně připravenou státní maturitou.

 • Obrana podnikání

  Sama jsem budovala, řídila a vlastnila soukromé školy, takže dobře znám starosti malých a středních firem a těch, kteří se jim snaží vdechnout život a dlouhodobě je udržet jako prosperující podniky. Vím, jak život firem omezují státní zásahy a regulace a stále se měnící zákony. Osobně proto trvám na zrušení elektronické evidence tržeb, kontrolního hlášení i dalších výmyslů proti všem, kteří nezatěžují stát, ale naopak dávají díky své aktivitě dalším lidem práci.

 • Bezpečnost znamená i boj s kyberšikanou

  Mou prioritou je také důraz na bezpečnost občanů. Pod pojmem bezpečnost ovšem rozumím velmi široké spektrum problémů. Patří sem bezpečná cesta do zaměstnání i do školy, volný pohyb po našich městech a obcích, ale také bezpečí děti ve školách. Řešit je nezbytně nutné kyberšikanu dětí i učitelů. Stát musí být schopen ochránit své občany bez toho, že by omezil jejich základní svobody. S rozumem musíme přistupovat také k otázce migrace.

 • Lepší doprava v Plzeňském kraji

  U nás v Plzeňském kraji nás velmi výrazně trápí i otázka dopravy. Chci proto podporovat další stavbu obchvatů a dalších dopravních staveb, které odvedou dopravu z center měst a obcí. Přispěje to nejenom k dopravní bezpečnosti, ale také ke kvalitě životního prostředí a zdraví všech, kteří v našem krásném kraji žijí či pracují.

 • Kvalitní a svobodné zdravotnictví

  Zdraví je to nejcennější, co máme. Lidé se nesmí bát, že zůstanou bez zdravotní a sociální péče, až ji budou potřebovat. Zdraví není pravé ani levé, musí být v první řadě kvalitní. Na poli zdravotnictví a sociální péče proto musíme prosazovat princip svobody, kdy volba lékaře zůstane na rozhodnutí pacientů. V řídce osídlených oblastech ovšem k této svobodě patří i zajištění fyzické dostupnosti zdravotní péče.

Životopis

Úvod

Ilona Mauritzová je jednou z nejvýraznějších osobností plzeňského akademického života. Do politiky vstupuje jako nestraník, který chce zúročit zkušenosti získané při vedení Západočeské univerzity v Plzni a Fakulty zdravotnických studií, kterou jako děkanka vede.

Školní léta

Narodila se v roce 1959 v Chomutově. Po studiu na základní škole absolvovala chomutovské gymnázium, ze kterého pokračovala na plzeňskou Pedagogickou fakultu, kde následně složila i rigorózní zkoušku. Titul PhD. a později i titul doc. získala na Vysoké škole zdravotnictva a sociální práce sv. Alžbety v Bratislavě. Od dětství se věnovala závodně sjezdovému lyžování, ale díky několikaleté brigádě poznala i prostředí velkého železářského podniku, tehdejšího VTŽ Chomutov.

Porevoluční léta

Svou profesní kariéru zahájila jako odborná asistentka na škole Československého svazu tělesné výchovy v Praze. Poté se však vrátila zpět do Plzně, kde v roce 1991 založila a vedla soukromou střední a později i vyšší zdravotnickou školu. Jejím cílem bylo poskytnout vysokou úroveň vzdělání, špičkové zázemí a příjemnou atmosféru mezi studenty a pedagogy. Diplom s jejím jménem dnes má mnoho úspěšných absolventů nelékařských zdravotnických oborů.

V čele univerzity

V roce 2002 založila soukromou Vysokou školu zdravotnickou, která se později včlenila pod Západočeskou univerzitu v Plzni jako Fakulta zdravotnických studií. Tu vedla až do roku 2011, kdy byla zvolena rektorkou Západočeské univerzity. Po zvolení ji však nečekalo lehké období. Univerzita se potýkala nejen s mediálně sledovanou kauzou Právnické fakulty, ale i s klesajícími rozpočtovými prostředky, zároveň však vstoupila do realizace čtyř velkých výzkumných projektů, v hodnotě téměř 4 miliard korun, které úspěšně dokončila. Za jejího působení univerzita dosáhla zvýšení prestiže nejen v České republice, ale i v zahraničí. Po tomto úspěšném čtyřletém období, byla roce 2015 opětovně zvolena do funkce děkanky Fakulty zdravotnických studií, kde dosud působí. Vedle toho se věnuje publikační, přednáškové a projektové činnosti.

Ocenění

Za svou celoživotní práci v oblasti zdravotnického školství byla v roce 2004 oceněna Zvláštním uznáním ministryně zdravotnictví ČR za rozvoj bakalářských vzdělávacích programů. Je také držitelkou titulu Ikona města Plzně za vynikající podnikatelské a manažerské nadání a Městské historické pečetě za rozvoj Západočeské univerzity v Plzni.

Rodinný život

Je vdaná a s manželem vychovala dnes již dospělého syna. Nejraději relaxuje na horách, u moře, ale i při turistice či sjezdovém lyžování, které dodnes zůstalo jejím velkým koníčkem. Srdečním místem jsou pro ni v zimě i v létě české hory, kde často tráví volný čas.

Podporují mě

Petr_Fiala

Petr Fiala

Předseda ODS

Mistera_Josef

Josef Mištera

Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

V životě vždy dosáhla všeho, co si předsevzala. Poctivě. Díky svým schopnostem. Je pracovitá, vytrvalá, houževnatá a umí vést lidi. Věřím, že dokáže hájit v parlamentu naše zájmy. Tato půvabná milá dáma má srdce bojovníka, který neustupuje, když je v právu, když jde o správnou věc. A Ilona bojuje vždy za to, co je pro lidi dobré a prospěšné.

kreuziger 1

Roman Kreuziger

Bývalý československý reprezentant v cyklistice, bronzový medailista z MS v cyklokrosu 1987

Stručně a jasně: ODS!

428px-Antonín-Kratochvíl-2013

Antonín Kratochvíl

Fotograf s řadou významných mezinárodních ocenění

Ilonu Mauritzovou podporuji jako výraznou akademickou osobnost Západočeské university.

baxa

Martin Baxa

První náměstek primátora Plzně

hajsmanova

Bohumila Hajšmanová

Ředitelka agentury domácí péče a sociálních služeb Domovinka Plzeň

Kdo by neznal plzeňskou osobnost – paní docentku Mauritzovou? Již spoustu let spolupracujeme při výchově studentek a studentů na ZČU. Je to pracovitá, energická a houževnatá žena, kterou jen tak něco neodradí a za svým cílem jde s chladnou hlavou. Moji podporu má i díky tomu, že svoji empatii a silné sociální cítění předává dál, a to nejen studentům.

kohoutova

Ivanka Kohoutová

Ředitelka Střední zdravotnické školy, která již roky vede se studentkou spor o nošení hidžábu ve škole

Ilonu Mauritzovou znám dvacet let. Spolupráce s ní je vždy perfektní. Je vynikajícím odborníkem, skvělým manažerem, učitelem, kolegyní. Pokud jsem s ní pracovala na projektech na národní i mezinárodní úrovni, práce byla koncipována s jasným cílem pregnantně zaměřeným na výsledek. Velice si vážím jejich odborných, ale i lidských kvalit. Je empatická, ochotna pomoci. Má smysl pro humor. Pro mě bylo vždy nejdůležitější, že za dvacet let spolupráce na různých úrovních mě nikdy nezklamala a vždy „hrála a hraje fair play“.

FOT61F8

Lumír Aschenbrenner

Senátor

masinova

Andrea Mašínová

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Plzeň

S paní docentkou Mauritzovou spolupracuji již téměř dvě desetiletí. Jako vysokoškolsky vzdělaná sestra si vážím zejména její houževnatosti, se kterou přistupuje nejen ke vzdělávání zdravotnických pracovníků, ale i k sobě samé.
Přispěla výrazně k výchově několika generací sester a zdravotnických záchranářů a má lví podíl na tom, že se české ošetřovatelství dostalo na vysokou profesionální úroveň a péče poskytovaná našim pacientům je bezpečná, kvalitní a lidská.

třeška

Vladislav Třeška

Profesor, přednosta Chirurgické kliniky LF UK a FN Plzeň

Konec přebujelé byrokracii, více prostoru pro politickou slušnost, snížení daňové zátěže a náprava demokratických principů v našem státě – volím tento program, proto dávám hlas docentce. Iloně Mauritzové.

Kontakt

doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
mauritzovai@psp.cz

Regionální kancelář
Sady 5.května 304 /44
301 00 Plzeň

Asistentka: Bc. Jaroslava Šedivcová
Tel: 739 527 526

Poslanecká sněmovna
Sněmovní 4
118 26 Praha 1

Asistent: Bc. David Vančík
vancikd@psp.cz