Chcete být informováni o novinkách?

Přihlaste se do našeho mailing listu

Aktuálně

1 month ago

Dnes jsme ve Sněmovně projednávali zmírnění protikuřáckého zákona, které by upravilo absolutní zákaz kouření v restauracích a barech. Nově by to znamenalo, že by majitelé ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago

Včera bylo na pořadu dne poslední kolo české nejvyšší fotbalové ligy. Naši fotbalisté zápas s pražskou Duklou zvládli na jedničku a výsledkem 1:5 potvrdili, že si mistrovský titul ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago

I v letošním roce jsem se dnes připojila ke klatovskému pochodu proti rakovině prsu. Na této prospěšné akci nás bylo k mé radosti kolem několika stovek. Stejně jako v loňském roce nám ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY

Ilona Mauritzová

Docentka Ilona Mauritzová se narodila v roce 1959 v Chomutově. Od vysokoškolských studií žije v Plzni, kde je jednou z nejvýraznějších akademických osobností na Západočeské univerzitě. Své zkušenost z řízení univerzity by nyní ráda zúročila v politice, kde se chce zaměřit na vzdělávání, zdravotnickou problematiku a sociální otázky, tedy témata, kterým se úspěšně v akademické i soukromé sféře věnuje již od roku 1991.

Absolventka chomutovského gymnázia a později plzeňské pedagogické fakulty svou profesní kariéru zahájila na pražské tělovýchovné škole. Poté se však vrátila zpět do Plzně, kde založila a vedla soukromou střední a později i vyšší zdravotnickou školu. Díky tomu její život obohatila zkušenost s budováním a vedením soukromé firmy.

V roce 2001 začala budovat první vysokou školu pro nelékařská zdravotnická povolání v republice, kterou později začlenila pod Západočeskou univerzitu v Plzni a stala se její děkankou. Čtyři roky vedla jako rektorka Západočeskou univerzitu v Plzni a po skončení svého mandátu se vrátila zpět na Fakultu zdravotnických studií, kde byla opětovně zvolena děkankou.

Je vdaná a s manželem vychovala dnes již dospělého syna. Ráda odpočívá u moře i na horách, při táboráku či v zimě při sjezdovém lyžování, kterému se dříve i závodně věnovala.

program

Názory

 • Vzdělání, které nebude do šuplíku

  Lidé musí za své vzdělání cítit odpovědnost a stát jim k tomu má vytvořit co nejlepší podmínky. Školy ovšem musí žáky a studenty vzdělávat a připravovat na jejich profesi, nikoli mladé lidi převychovávat. I do školství patří konkurence, a i na tomto poli si podporu zaslouží úspěšné školy a úspěšní učitelé v nich, protože jsou to právě oni, kdo zvyšují kvalitu celého vzdělávacího systému. Nesmíme se bát zasáhnout do přehnané byrokracie a čelit regulačním experimentům. Musíme proto například zrušit pamlskovou vyhlášku a nechat i v této oblasti pravomoci v rukou ředitelů škol. Zamyslet se také ještě musíme nad špatně připravenou státní maturitou.

 • Obrana podnikání

  Sama jsem budovala, řídila a vlastnila soukromé školy, takže dobře znám starosti malých a středních firem a těch, kteří se jim snaží vdechnout život a dlouhodobě je udržet jako prosperující podniky. Vím, jak život firem omezují státní zásahy a regulace a stále se měnící zákony. Osobně proto trvám na zrušení elektronické evidence tržeb, kontrolního hlášení i dalších výmyslů proti všem, kteří nezatěžují stát, ale naopak dávají díky své aktivitě dalším lidem práci.

 • Bezpečnost znamená i boj s kyberšikanou

  Mou prioritou je také důraz na bezpečnost občanů. Pod pojmem bezpečnost ovšem rozumím velmi široké spektrum problémů. Patří sem bezpečná cesta do zaměstnání i do školy, volný pohyb po našich městech a obcích, ale také bezpečí děti ve školách. Řešit je nezbytně nutné kyberšikanu dětí i učitelů. Stát musí být schopen ochránit své občany bez toho, že by omezil jejich základní svobody. S rozumem musíme přistupovat také k otázce migrace.

 • Lepší doprava v Plzeňském kraji

  U nás v Plzeňském kraji nás velmi výrazně trápí i otázka dopravy. Chci proto podporovat další stavbu obchvatů a dalších dopravních staveb, které odvedou dopravu z center měst a obcí. Přispěje to nejenom k dopravní bezpečnosti, ale také ke kvalitě životního prostředí a zdraví všech, kteří v našem krásném kraji žijí či pracují.

 • Kvalitní a svobodné zdravotnictví

  Zdraví je to nejcennější, co máme. Lidé se nesmí bát, že zůstanou bez zdravotní a sociální péče, až ji budou potřebovat. Zdraví není pravé ani levé, musí být v první řadě kvalitní. Na poli zdravotnictví a sociální péče proto musíme prosazovat princip svobody, kdy volba lékaře zůstane na rozhodnutí pacientů. V řídce osídlených oblastech ovšem k této svobodě patří i zajištění fyzické dostupnosti zdravotní péče.

Životopis

Úvod

Ilona Mauritzová je jednou z nejvýraznějších osobností plzeňského akademického života. Do politiky vstupuje jako nestraník, který chce zúročit zkušenosti získané při vedení Západočeské univerzity v Plzni a Fakulty zdravotnických studií, kterou jako děkanka vede.

Školní léta

Narodila se v roce 1959 v Chomutově. Po studiu na základní škole absolvovala chomutovské gymnázium, ze kterého pokračovala na plzeňskou Pedagogickou fakultu, kde následně složila i rigorózní zkoušku. Titul PhD. a později i titul doc. získala na Vysoké škole zdravotnictva a sociální práce sv. Alžbety v Bratislavě. Od dětství se věnovala závodně sjezdovému lyžování, ale díky několikaleté brigádě poznala i prostředí velkého železářského podniku, tehdejšího VTŽ Chomutov.

Porevoluční léta

Svou profesní kariéru zahájila jako odborná asistentka na škole Československého svazu tělesné výchovy v Praze. Poté se však vrátila zpět do Plzně, kde v roce 1991 založila a vedla soukromou střední a později i vyšší zdravotnickou školu. Jejím cílem bylo poskytnout vysokou úroveň vzdělání, špičkové zázemí a příjemnou atmosféru mezi studenty a pedagogy. Diplom s jejím jménem dnes má mnoho úspěšných absolventů nelékařských zdravotnických oborů.

V čele univerzity

V roce 2002 založila soukromou Vysokou školu zdravotnickou, která se později včlenila pod Západočeskou univerzitu v Plzni jako Fakulta zdravotnických studií. Tu vedla až do roku 2011, kdy byla zvolena rektorkou Západočeské univerzity. Po zvolení ji však nečekalo lehké období. Univerzita se potýkala nejen s mediálně sledovanou kauzou Právnické fakulty, ale i s klesajícími rozpočtovými prostředky, zároveň však vstoupila do realizace čtyř velkých výzkumných projektů, v hodnotě téměř 4 miliard korun, které úspěšně dokončila. Za jejího působení univerzita dosáhla zvýšení prestiže nejen v České republice, ale i v zahraničí. Po tomto úspěšném čtyřletém období, byla roce 2015 opětovně zvolena do funkce děkanky Fakulty zdravotnických studií, kde dosud působí. Vedle toho se věnuje publikační, přednáškové a projektové činnosti.

Ocenění

Za svou celoživotní práci v oblasti zdravotnického školství byla v roce 2004 oceněna Zvláštním uznáním ministryně zdravotnictví ČR za rozvoj bakalářských vzdělávacích programů. Je také držitelkou titulu Ikona města Plzně za vynikající podnikatelské a manažerské nadání a Městské historické pečetě za rozvoj Západočeské univerzity v Plzni.

Rodinný život

Je vdaná a s manželem vychovala dnes již dospělého syna. Nejraději relaxuje na horách, u moře, ale i při turistice či sjezdovém lyžování, které dodnes zůstalo jejím velkým koníčkem. Srdečním místem jsou pro ni v zimě i v létě české hory, kde často tráví volný čas.

Podporují mě

Petr_Fiala

Petr Fiala

Předseda ODS

Mistera_Josef

Josef Mištera

Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

V životě vždy dosáhla všeho, co si předsevzala. Poctivě. Díky svým schopnostem. Je pracovitá, vytrvalá, houževnatá a umí vést lidi. Věřím, že dokáže hájit v parlamentu naše zájmy. Tato půvabná milá dáma má srdce bojovníka, který neustupuje, když je v právu, když jde o správnou věc. A Ilona bojuje vždy za to, co je pro lidi dobré a prospěšné.

kreuziger 1

Roman Kreuziger

Bývalý československý reprezentant v cyklistice, bronzový medailista z MS v cyklokrosu 1987

Stručně a jasně: ODS!

428px-Antonín-Kratochvíl-2013

Antonín Kratochvíl

Fotograf s řadou významných mezinárodních ocenění

Ilonu Mauritzovou podporuji jako výraznou akademickou osobnost Západočeské university.

baxa

Martin Baxa

První náměstek primátora Plzně

hajsmanova

Bohumila Hajšmanová

Ředitelka agentury domácí péče a sociálních služeb Domovinka Plzeň

Kdo by neznal plzeňskou osobnost – paní docentku Mauritzovou? Již spoustu let spolupracujeme při výchově studentek a studentů na ZČU. Je to pracovitá, energická a houževnatá žena, kterou jen tak něco neodradí a za svým cílem jde s chladnou hlavou. Moji podporu má i díky tomu, že svoji empatii a silné sociální cítění předává dál, a to nejen studentům.

kohoutova

Ivanka Kohoutová

Ředitelka Střední zdravotnické školy, která již roky vede se studentkou spor o nošení hidžábu ve škole

Ilonu Mauritzovou znám dvacet let. Spolupráce s ní je vždy perfektní. Je vynikajícím odborníkem, skvělým manažerem, učitelem, kolegyní. Pokud jsem s ní pracovala na projektech na národní i mezinárodní úrovni, práce byla koncipována s jasným cílem pregnantně zaměřeným na výsledek. Velice si vážím jejich odborných, ale i lidských kvalit. Je empatická, ochotna pomoci. Má smysl pro humor. Pro mě bylo vždy nejdůležitější, že za dvacet let spolupráce na různých úrovních mě nikdy nezklamala a vždy „hrála a hraje fair play“.

FOT61F8

Lumír Aschenbrenner

Senátor

masinova

Andrea Mašínová

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Plzeň

S paní docentkou Mauritzovou spolupracuji již téměř dvě desetiletí. Jako vysokoškolsky vzdělaná sestra si vážím zejména její houževnatosti, se kterou přistupuje nejen ke vzdělávání zdravotnických pracovníků, ale i k sobě samé.
Přispěla výrazně k výchově několika generací sester a zdravotnických záchranářů a má lví podíl na tom, že se české ošetřovatelství dostalo na vysokou profesionální úroveň a péče poskytovaná našim pacientům je bezpečná, kvalitní a lidská.

třeška

Vladislav Třeška

Profesor, přednosta Chirurgické kliniky LF UK a FN Plzeň

Konec přebujelé byrokracii, více prostoru pro politickou slušnost, snížení daňové zátěže a náprava demokratických principů v našem státě – volím tento program, proto dávám hlas docentce. Iloně Mauritzové.

Kontakt

doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
mauritzovai@psp.cz

Regionální kancelář
Sady 5.května 304 /44
301 00 Plzeň

Asistentka: Bc. Jaroslava Šedivcová
Tel: 739 527 526

Poslanecká sněmovna
Sněmovní 4
118 26 Praha 1

Asistent: Bc. David Vančík
vancikd@psp.cz